Редакцію нашого ЧВ часто запитують: чому ми вживаємо слово чортків’яни замість чортківчани. Подаємо думку авторитетних вчених, письменників.

Ірина Фаріон, доктор філологічних наук
Назви мешканців населених пунктів (катойконіми) і назви народів (етноніми) містять у собі важливу історико-етнографічну інформацію, тому їх будова потребує чіткої вмотивованості через визначальні мовні засоби. До них належить найпродуктивніша словотворна модель із суфіксом -ець (у формі чоловічого роду), -ка (у формі жіночого роду) та -ці у формі множини.
Харків – харків-ець, харків-ка, харків-ці;
Бердичів – бердічів-ець, бердиців-ка, бердичів-ці;
Чортків – чортків-ець, чортків-ка, чортків-ці.

Позаяк теперішня культура по-згубному двомовна, то відстояти питому позицію -ці (-ець) у наступі продуктивної в російській мові моделі -чани – це, образно кажучи, елементарне бажання не дати чужинцеві (себто англічанам, датчанам, кримчанам, розумій – москови- там) збити себе з ніг. Суфікси -анин, -чанин треба залишити хіба у тих позиціях, де не можна вжити суфікса -ець».

Борис Антоненко-Давидович (письменник, жертва сталінських репресій)
Появу дивовижних «-анинів, -чанинів»: полтавчанин, лубен- чанин, канівчанин можна пояснити лише втратою мовного чуття, забуттям законів словотворення й чергування звуків.

Ліна Костенко (Почесна професорка Києво-Могилянської академії)
Українська мова досягає милозвучності (евфонії з грец. – милозвучність) зокрема тим,
що уникає збігу приголосних звуків. При цьому пауза сприймається як приголосний:
Людей мільярди, і мільярди слів,
а ти їх маєш вимовити вперше!

Ніна Тоцька (професор Києво-Могилянської академії)
Носії української мови підкреслюють передусім її милозвучність. “Те, що українська мова відзначається особливою милозвучністю, відомо здавна, і, здається, ніхто не сумнівається в цьому те- пер… На конкурсі краси мов у 1934 р. у Парижі українська
мова зайняла третє місце після французької і перської.

Милозвучність української мови забезпечує передусім гучність, яка має різноманітні
виявлення: виразна повнозвучна вимова голосних і приголосних у сильних і слабких
позиціях, невелика кількість збігів кількох приголосних, плавна акцентно-ритмічна структура слова, наспівна мелодика тощо.

Висновок
Зважаючи на твердження на- ших беззаперечних авторитетів, правильна назва мешканців Чорткова аж ніяк не може бути чортківЧАНИ. В офіційних документах маємо писати чортківці, проте, зважаючи на милозвучність української мови
в газеті та онлайн публікаціях ми пишемо чортків’яни.

Богдан ПРИСЯЖНИЙ,
Мар’яна ПОЛЯНСЬКА,
весь колектив ЧВ

Comments

коментарів